Pančucha  s dvoma očkami, bočne otvorené, vrátane dvoch uzatváracích drôtov